Nárok na mateřskou dovolenou

Jaké ženy nemají nárok na mateřskou?

V současné době je chození na mateřskou poměrně hit. Děti si pořizují velice mladé ženy, které mají kolem dvaceti let. Co se týče starších žen, ty jdou za kariérou, nikoliv za rodinou, ale jistě je brzy mateřské pudy taky doženou. Člověk by řekl, že na mateřskou má nárok skutečně každá žena, ale není to tak. Existují ženy, které ne vždy mají na mateřskou nárok. Jsou to podnikající ženy.

Podnikání je v současné době taky velice populární. Je to možnost, jak můžete získat jistou svobodu. Ženy chtějí často vybudovat takový podnik, aby byl lepší než ten, který vedou pánové. Bohužel toto podnikání by se ženám nemuselo vyplatit, a to právě tehdy, kdy by si chtěly pořídit miminko.

Je všeobecně známo, že podnikající ženy by na mateřskou měly myslet skutečně s velkým předstihem. Je taky známé to, že ne vždy totiž na tuto podporu mají nárok.

Kdy nemají ženy na mateřskou nárok?

Každá podnikatelka musí splnit stanovené podmínky, které jsou stanoveny pro čerpání mateřské. Pokud tyto podmínky nesplní, nemohou čerpat ani následné výhody při čerpání rodičovské. Ženy většinou nemají nárok tehdy, kdy včas nezačnou platit nemocenské pojištění.

Nárok na čerpání mateřské mají jenom ty ženy, které minimálně 270 dní v posledních dvou letech před mateřskou hradily nemocenské pojištění. Následná výše příspěvku v mateřství je pak odvozena od výše placeného nemocenského pojištění.

Zavádí se otcovská!

Co je poměrnou novinkou, na kterou se v roce 2018 můžeme těšit, je i zavádění otcovské. Čerpat příspěvky od narození dítěte tedy mohou i mužští živnostníci, kteří však po dobu, kdy se čerpá příspěvek, nesmí provozovat živnostenskou činnost.

Mateřská už živnostníků tedy není nic nekomplikovaného. Podnikání je obecně svět, o kterém se neustále něco dozvídáme, proto je třeba, abychom stále měli oči na stopkách. Pokud se rozhodnete učinit nějaký velký životní či kariérní krok, je třeba se o něm dozvědět všechno.

You may also like...