Míříte do Argentiny? Zjistěte něco o historii země

Míříte do Argentiny? Zjistěte něco o historii země

Nabídneme-li vám několik indicií, například: Jeho svatost papež František, Lionel Messi, Diego Maradona, Juan a Evita Perónovi, Che Guevara, tango, maté, hovězí steaky, pampa, všichni snadno pochopíte, že jsme zavítali do Argentiny.  

Argentina je součástí Jižní Ameriky. Na západní straně země se táhne pohoří Andy (nejvyšší hora Aconcagua – 6960 metrů n. m.), které tvoří přirozenou hranici mezi Argentinou a Chile. Na severu sousedí Argentina s Bolívií a Paraguayí, s Brazílií na severovýchodě a východním hraničním pomezím je Uruguay. Zbývající východní břehy Argentiny jsou omývány Atlantikem.  

V současnosti patří Argentině část Ohňové země – Tierra del Fuego, část Antarktidy a několik ostrovů v jižním Atlantiku. V žebříčku největších zemí světa zaujímá Argentina osmou příčku. Hlavním městem je Buenos Aires.  

Obyvatelstvo Argentiny  

Dochované údaje o přítomnosti člověka v této oblasti pocházejí již z doby paleolitu.  

Obyvatelstvo Argentiny je převážně evropského původu – zhruba 85 % Argentinců má kořeny v Itálii, Španělsku, Francii, Rusku a na Britských ostrovech. Tento původ lze objevit i v argentinské kultuře; například budova Opery v Buenos Aires Teatro Colón byla po jednotlivých částech přivezena z Evropy a prvním uvedeným dílem byla opera Aida od Verdiho. Zbývajících 15 % Argentinců tvoří původní indiánské obyvatelstvo, Afroameričané, míšenci.  

Politický a ekonomický rozvoj země  

Z celé dlouhé historie Argentiny (která vydá na samostatné delší povídání), zmiňme pouze to, že zde v mnoha údobích vývoje panovala vojenská diktatura a docházelo ke genocidě obyvatelstva. Země zažila mnoho masakrů a nepokojů, občanskou válku, povstání, revoluci a kontrarevoluci; dovídáme se o teroristických partyzánech i vyhlazovacích dekretech. Argentina mívala období, kdy se jí ekonomicky velmi dobře dařilo, avšak díky uvedeným událostem a politické nestabilitě vyústil rozkvět často rovnou do hospodářských krizí.                     

To, co nemůžeme vynechat, protože to k Argentině neodmyslitelně patří, je období prezidenta Juana Peróna, po boku s manželkou Evou Márií Duarte del Perón, zvanou Evita.  

You may also like...