Mateřské mléko a růst svalové hmoty

Mateřské mléko pro zvýšený růst svalové hmoty

Může to znít bláznivě, ale někteří sportovci vyhledávají mléko kojících matek v naději, že jim jeho pití pomůže zvýšit účinnost tréninku a zlepšit výkonnost. Podívali jsme se na podstatu, ale i rizika tohoto překvapivého fenoménu.

Jen těžko si dokážeme představit, že by nadšenec do jakéhokoli sportu považoval mateřské mléko za výkon podporující doplněk stravy. V současnosti, ale získává mateřské mléko právě takovou nálepku. Vděčí za to svojí převaze nad kravským mlékem – z hlediska podpory růstu svalové hmoty. Jé to fakt anebo nejnovější mléčný mýtus? Pokusíme se oddělit mýtu od faktů.

Všichni savci začínají po porodu produkovat kolostrum, předchůdce mateřského mléka, které je nabité koncentrovanými hormony, růstovými faktory a dalšími důležitými látkami podporujícími rozvoj tkaninových struktur a funkcí celého těla. V průběhu prvních dnů, ale koncentrace klíčových růstových faktorů v kravském kolostru prudce klesá, až dosáhne prakticky nevykazatelné koncentrace. Na druhou stranu mateřské mléko (i když i v něm dochází k podobnému poklesu koncentrace růstových faktorů podobně jako u krav) si mírně zvýšené koncentrace těchto hormonů udržuje i v průběhu několika týdnů až měsíců po kolostralní fázi. Takže přesvědčení, že konzumace lidského mateřského mléka povede ke zvýšení svalové hmoty a nárůstu sily má racionální základ. Na druhou stranu je třeba uvést, že celé záležitost není až tak jednoduchá jak se na první pohled zdá. Proč?

  1. Hladina hormonů v normálním mateřském mléce je v porovnání s velmi koncentrovaným kolostrem značně nízká
  2. Potřeby růstu a vývoje dítěte jsou odlišně od dospělého člověka a proto i když koncentrace hormonů může být v lidském mateřském mléce mírně vyšší, trávicí systém dospělého jedince je podstatně rozvinutější jako u dítěte a a proto není schopen vstřebávat růstové faktory obsažené v kolostru případně mateřském mléce.
  3. Žádné výzkumné práce jasně neprokázali, že kolostrum podporuje růst svalové hmoty rychleji jako normální kravské mléko, případně syrovátka.

You may also like...