vydělávají ženy

O kolik u nás vydělávají ženy méně, než muži?

V současnosti se hodně diskutuje o mužských a ženských platech. Odborníci poukazují na to, že v některých oborech a pracovních pozicích dochází k platové nerovnosti mezi muži a ženami. Jak tato nerovnost vypadá v praxi? Kde je nevětší?

 

Finanční ohodnocení až o třetinu nižší

Ženy by měly mít stejné platy jako muži pracující na stejných pozicích, volají mnohé ženy. Mají pravdu. V platech by neměla rozhodně fungovat finanční nerovnost. Zaměstnanec na určité pracovní pozici by měl dostat stejné finanční ohodnocení bez ohledu na to, zda jde o muže nebo ženu. Ovšem v reálu to tak u nás ve firmách v mnoha případech nefunguje. Existují platové rozdíly. Statistiky říkají, že průměrné platy mužů převyšují platy žen až o 29 %, tedy v podstatě třetinu. To už je velká suma. Nejvýraznější jsou tyto rozdíly ve středním pracovním věku, tedy cca od 35 do 44 let. V případě mladých nebo naopak starších zaměstnanců jsou tyto rozdíly nižší.

 

Platové nůžky se rozevírají

Například v kategorii zaměstnanců do 24 let tento rozdíl je 20 %, do 34 let potom 23 %. Mezi 35-44 lety se ale číslo vyšplhá až na 42 %! Následně dochází ke snižování, protože ve věku 45-54 let je to 34 %. Jde o to, že ženy obecně mají v některých oborech nižší platy. Neplatí to samozřejmě obecně u všech oborů, jsou obory a pracovní pozice, kde muži i ženy dostávají úplně stejné platy. Nejvíce se ale ony pomyslné platové nůžky rozevírají v onom věku 35-44 let. Je to dáno nástupem žen na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zatímco ženy svoji pracovní pozici v této chvíli na několik let opouštějí, naopak muži na intenzivně pracují a výsledkem je popisovaný rozdíl, který ženy následně velmi obtížně vyrovnávají. Ovšem snaha vyrovnat tyto rozdíly je bohužel během na poměrně dlouho trať. My ženy tedy musíme mát trpělivost.

 

Zdroj: platy.cz

You may also like...