Financování běžného života

Financování běžného života: Polovina rodin dává peníze na jednu hromadu

Je jasné, že u nás stále převládá v rodinách model, kdy je hlavním živitelem muž. Obvykle je to právě mužská hlava rodiny, kdo rozhoduje o větších výdajích typu koupě auta či bytu. Běžné výdaje domácnosti si naopak bere na starosti žena.

 

Muži jednají s bankami

Průzkumy potvrzují, že v tomto směru nemá Česká republika za sebou žádné emancipační vlny. Pořád zde funguje typické tradiční rozdělení rolí. Velké finance řeší muž, ty malé sleduje obvykle žena. Co to znamená v praxi? Například i skutečnost, že jsou to většinou muži, kdo jednají s bankami, třeba za účelem sjednání hypotéky nebo úvěru. Více než polovina českých mužů sebevědomě tvrdí, že v jejich domácnosti mají tyto velké produkty na starosti právě ony. U žen jednání s bankami uvádí sotva třetina a ani muži jim tuto roli většinou nepřiznávají.

 

Ženy hlídají rodinnou kasu

Na druhou stranu jako ženy nemají takový přehled například u úrokových sazeb bank, muži se zase neorientují v otázce cen potravin. Běžné každodenní nákupy si většinou pořizují ženy a řídí tento tok financí. Proto dokážou nakoupit úsporněji než muž. Tady tedy platí přesně opačný poměr, než v případě velkých investic. Polovina žen je toho názoru, že za rodinnou kasu zodpovídají ony. Muži si to o sobě myslí asi ve třetině dotázaných v průzkumech.

 

Převládají dva účty

Pokud jde o výši příjmů a výdajů, o tom mají české domácnosti také jasno. Jenom asi 1-2 % lidí netuší, kolik partner vydělává. Zbytek to ví alespoň orientačně. Převládá přitom model financování rodiny ze dvou samostatných účtů. Na společné nákupy se potom dohadují na částce, kterou dají oba společně dohromady – tak vypadá model financování v polovině případů našich domácností. Třetina má potom společný účet, na který chodí příjmy obou a z něhož financují po vzájemné dohodě běžné výdaje.

Zdroj: idnes.cz

You may also like...