Povinné účetnictví

Je vedení účetnictví povinné pro všechny?

Jsou případy, kdy je vedení účetnictví povinné. To platí zejména pro právnické osoby, ty musejí vést účetnictví vždy. Povinnost vedení účetnictví je stanovena v zákoně o účetnictví. Administrativní nároky na účetnictví nejsou nikterak vysoké.

Co se týče osob samostatně výdělečně činných, vedení jejich účetnictví je pro ně také velmi náročné a většinou je nad jejich síly, drobné OSVČ si však nemusí s vedením účetnictví lámat hlavu a vystačí si s daňovou evidencí nebo stanovením výdajů paušálem. Vést dobrovolně účetnictví je samozřejmě možné. Kdo se nevyhne vedení účetnictví, a je jedno zda jste podnikatel, OSVČ či živnostník? Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku. Fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun, a to od prvního dne kalendářního roku. Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení má povinnost vést účetnictví.

You may also like...